فاز سنگین

جمله های سنگین کمر شکن جنبه نداری نیا تو

 

میخوام کامــل بـــخونــی

نــخونــدی لایــڪ نڪن

 

☜  دیشب حالم خوب نبود...

بعد از مدتها رفتم پیش بروبچ ↶

👈 دیدم دارن 🍷عرق میخورن 👇 ↶

✔ تا منو دیدن سلام و احوال پرسی...✘

... فهمیدن حالم سر جاش نیست !!!...

☜☜☜  به منم تعارف کردن ☞☞☞

👈 اون ♪ آهنگ هایده که ♥ دوس دارم رو هم گذاشتن ↘👇

☜ ... (( ♪ تنها با گلها ♪ )) ... ♪♪♪♪♪

✔ گفتم من خیلی وقته↘

 نیستم... نوش... بزنین خودتون ↶

☜☜☜ گفتن: پس...⇣⇣⇣

👈 لااقل بیا🍷ساقی ما شو⇨⇨⇨

↶ گفتم بیخیال... خرابم✘

🔫  خرابتون میکنم✘

↶ گفتن اشکال نداره... بیا↘

✔✔✔ گفتم باشه... 

ا✔⇣⇣⇣👇🍷👇↓↓↓↘✘ا

✔ نمیدونستم پیک چندومشونه... سوالم نکردم و...

             ......خودم شدم ساقی ⇣⇣⇣

↶ پیک رو ریختم و گفتم : ......

☜☜☜ بزن سلامتی ✔ سگ ✘ ☞☞☞

..... یکی گفت حالا چرا ✔ سگ........!!!؟؟؟

↶ گفتم زر نزن...

 ..... من ساقی ام... میگم بزن به سلامتی ✔سگ✘

      ✘... (( بگو... چششششم )) ...✘

✔ گفت چشششم و همه رفتن بالا✔

    ✔ سلامتی همون سگ✔

↶ بعد که پیک رو گذاشت گفت : ↘

 👈 پس لااقل بگو چرا سلامتی✔سگ ⇨⇨

✔ گفتم باوووشه... میگم ↓↓↓↓↓↓↓↓↓

✔ پیک بعدی رو که ریختم... ↘

☜☜☜ گفتم بزن سلامتی✔سگ... ↘

ا ↓↓↓↓↓↓↓↓↓👇🍷👇⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

👈✔ که هر چی امروز بهش سنگ بزنی...

لقمه ای رو که دیروز بهش دادی از یادش نمیره✘↶ ↘

☜ از ته دل همه گفتن ✔نوش✔⇨⇨⇨

☜☜☜ منم گفتم ✔نوووووش✔ ☞☞☞

✔ پیک بعدی رو که ریختم... ↘

☜☜☜ گفتم بزن سلامتی✔سگ... ↘

                 

ا ↓↓↓↓↓↓↓↓↓👇🍷👇⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

👈✔ که هر گرگی ببینه واق واق میکنه و واسش فرقی نمیکنه... 

گله ی خودشه یا گوسفندهای دهِ بالا✘↶ ↘

☜ از ته دل همه گفتن ✔نوش✔⇨⇨

✔ پیک بعدی رو که ریختم... ↘

☜☜☜ گفتم بزن سلامتی✔سگ... ↘

ا ↓↓↓↓↓↓↓↓↓👇🍷👇⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

👈✔ که وقتي بوی تورو بشناسه لیس میزنه تو رو و دم تکون میده واست و... 

واسش فرقی نداره چقدر پول تو جیباته!!!✘↶ ↘

☜ از ته دل همه گفتن ✔نوش✔⇨⇨⇨

☜☜☜ منم گفتم ✔نوووووش✔ ☞☞☞

✔ پیک بعدی رو که ریختم... ↘

☜☜☜ گفتم بزن سلامتی✔سگ... ↘

ا ↓↓↓↓↓↓↓↓↓👇🍷👇⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

👈✔ که با هیچ دزدی رو هم نمیریزه تا ساکت بمونه و بیان خونت رو خالی کنن✘↶ ↘

☜ از ته دل همه گفتن ✔نوش✔⇨⇨

✔ پیک بعدی رو که ریختم... ↘

☜☜☜ بازم گفتم بزن سلامتی✔سگ... ↘

                    

ا ↓↓↓↓↓↓↓↓↓👇🍷👇⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

👈✔ که اگه یک شب جفتش نباشه سگ همسایه رو تو لونش راه نمیده✘↶ ↘

☜ از ته دل همه گفتن ✔نوش✔⇨⇨⇨

☜☜☜ منم گفتم ✔نوووووش✔ ☞☞☞

✔ پیک بعدی رو که ریختم... ↘

☜☜☜ گفتم بزن سلامتی✔سگ... ↘

                       -> 

ا ↓↓↓↓↓↓↓↓↓👇🍷👇⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

👈✔ که حتی اگه یه روزی بفروشیش ممکنه با صاحب جدیدشم خو بگیره...

اما اگه تو رو ببینه پاچتو نمیگیره✘↶ ↘

☜ از ته دل همه گفتن ✔نوش✔⇨⇨⇨

☜☜☜ منم گفتم ✔نوووووش✔ ☞☞☞

✔ پیک بعدی رو که ریختم... ↘

☜☜☜ گفتم بزن سلامتی✔سگ.

ا ↓↓↓↓↓↓↓↓↓👇🍷👇⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

👈✔ که اگه بدونه پول گوشت نداری یه جوری با نون خشک هم خودشو سیر می کنه...

ولی از پیشت نمیره✘↶ ↘

☜ از ته دل همه گفتن ✔نوش☞

✔ پیک بعدی رو که ریختم... ↘

☜☜☜ گفتم بزن سلامتی✔سگ... 

ا ↓↓↓↓↓↓↓↓↓👇🍷👇⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

👈✔ که از همه (( مهمتر ))⇨↶ ↘

                           ا👇ا

                     ✔ سگ ✔

                           ا👇ا

                ☜ اگه بفهمه ...⇣⇣⇣ ↘

                           ا👇ا

   ✔♥♥♥ (( دوستش داری )) ♥♥♥✔

                           ا👇ا

 👈 ☜☜☜ .......با وفا میشه✘✘✘

ا ↓↓↓↓↓↓↓↓↓👇🍷👇⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

☜ از ته دل همه گفتن ✔نوش✔⇨⇨⇨

☜☜☜ منم گفتم ✔نوووووش✔ ☞☞☞

✔ آخرشم همشون 🔫 خراب شدن⇨⇨⇨

      ✔✔✔ گفتم که...... ✔✔✔

     ✔✔✔ منو نکنین ساقی ✔✔✔

                    ا ⇣⇣⇣⇣⇣

   ....... خودتون گوش نکردین ........

                         ا👇ا

      ☜☜☜ سلامتی...🍷

                          👈✔ سگ✘

[ ] [ 16:29 ] [ yasaman ] [ ]

↭ ب بعضیا باس بگی:

 

✔✔ریــــــــــدیـــــم    بـــــِـِــــتـــــ ✔✔

 

   ❤❤رشــــــــــد کردیღ

✘ﻓِـﮑـــــــﺮ ﻧَـﮑُـــﻦ ﺑــﺎﺕ ﺗــﺎﺏ ﻣـﯿـﺨــــــﻮﺭﯾـﻢ ﺧَـﺒـﺮﯾـــﻪ !

ﻧَــــﻪ ﻋــــــﺰﯾـﺰم ﻣــﺎ ﺧَــﺮ ﺳـﻮﺍﺭﯼ ﺗَـﻔـﺮﯾـﺤﻤـــﻮﻧﻪ

ﺗﻮﯾﯽ ﮎ ﭘُﺸﺘـــــﻢ ﻣﯿــــــﮕﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻟــــﺎﺷﯿﻪ |:

 ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺳــﻼﻡ ﺭﺳﻮﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﮕﻢ ﻧﻨــــَـﺖ ﺧﯿﻠﯽ  ﻧﺎﺷـــــــﯿﻪ😆😆 ((:

❂✘⇜بمــــــــن میــــــگی لاشـ‍ــــی...✘✘✘

بــابــا شکســــــــته نفســــــــی نکــــــــن اســـــــــــتاد⇜✘♀✘

✘✘✘⌒✘✘✘بـــاشــه مــَن لــــاشــي...✘✘✘⌒✘✘✘

◀▷◀◀شـــمــا هــَم مــيــتــونــي شــاگــِرد مــَن بــاشــي▷◀▷▷

✘◇◆↘

اسمِت تو دهنـــا می چرخــــه ؟

تُفَم تو دهنــا می چرخـــه آخَرِش مينـدازيش دور...✔

 پس جَـــو نَگيرتت..✘◀✘

↘↘↘

ب بعضیا باید گفت...

اونیکه توشدی عشقش

ما بش میگیم کشمش

↗→ツ↗↘↘↘

 هَر وَقت حِس كَردى خيلى بالايى☜↑↑↑

✘✘✘بِگو دَستمال بِدم ←پَــــــــرچَــــــــمِ→ ما رو تَميز كُني......!✔✔✔→

←♣سقــــوطــ♣↓

تــــاوانــ  پــــریــــدن بــــا✘ بعضــــی هـــاستــــ✘↓

 

 ✔←✘←      پســـــ اعتمــــــــآد ممنــــــوع√✘✘

 

 

[ ] [ 16:22 ] [ yasaman ] [ ]

✖ ﺑـَـﻌــﻀـﻴﺎ ﻓـِـﻚ ﻣــﻴﻜُـﻨـَﻦ ﺧــِﻌْـﻠﻲ ﺗــﻴﺰﻥ↯↯↯↯

 

 

ﺳــﻮﺯﻧـَﻢ ﺗــﻮﻫـَﻤــﻴﻦ ﻓــﺎﺯﺍﺑـُــﻮﺩ↯↯↯↯

 

ﻛـــِﻪ

 

ﻧـَــﺦ ﺭﻓــﺖ ﺗــﻮ کـ ـ ـ ـ ﻮ نـ ـ ـ ـ ــﺶ↯↯↯

 

 

 

 

ﻫــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ нεнـ ــ ــــــــــﻪ↯↯↯

..

..

.

[ ] [ 16:20 ] [ yasaman ] [ ]

ببیــن عَمـــــو👋

اگـہ تـــو شـــاخ بـــازے درمیـارے و مـَــن چــــیزے نمیـــــــگـــم 👉

فِـــک نـــَـــکن مـــیــترســـمــآ💢

نــــــــــــــــــــــــــــہ❌

مــَـــــن بــہ حــُـقـُـوق حـــیوانـــــات اِحـــــتـــرآم مــیــذآرم 👍 

 

[ ] [ 22:18 ] [ yasaman ] [ ]

✘ ﻣﻦ ﻣــُـﺨﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﮐﺴــــــﯽ ﺑﺰﻧــﻪ ! ﺣــﻮﺻﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻣــُﺦ ِ ﮐﺴـــــــــﯽ ﺭﻭ ﺑﺰﻧـــﻢ ! ﻓﺎﺯ ِ ﻣﻦ رد داده  ﺑﺎ ﻓﺎﺯ ِ ﺷﻤﺎ خيــــــلىﻓــــــﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ... اینجا تک پـَری

                یعنی

                      پَـرپَـری..       

ولی من حاضرم پرپر تک پری باشم

 تا دم پر هر خری!

 

[ ] [ 22:17 ] [ yasaman ] [ ]

⌛✍اِمشبـــــْ  2 تا عروسیـــــےدعوتــــــــــم😇

نمیدونــــــــــم کدومـــــو برم 😕

 

عروسےبهتریڹ دوستــــــــــم😑  یــــــــــا  عشقــــــــــم😐

فَقطـــــ  سوالم اینہ⇦ چرا آدرس هــــــــــردو کارتـــــ یکیہ!✖↻

 

[ ] [ 22:15 ] [ yasaman ] [ ]

بہﺳَﻼﻣَﺘـےِ ﺍﻭﻧﺎیے کِہ🍻

 ﻫـــَﻢ ﺩِﻝ ﺩﺍﺭَﻥ ﻭ ﻫـــَﻢ ﻣَﻌﺮﻓَتــ ♥

ﺍﻣّـــــــﺎ ﮐﺴٓـےﺭﻭﻧــــَﺪﺍﺭَﻥ❌

 

سَلامَــتے داداشیــایے کِہ

بِـخاطِر جیبـــ خالیشون کنار گذاشتہ شدن💰

 

سَلامـَــتـے دختـــر خانومایے کہ

بِخاطِـر پاکـ بودنشون کنار گذاشتہ شُدن💫 💢مَشتــــــــے💢

 ﻫـﯿٓـﭻ ﮐـَﺲ ﺑـے ﮐـَﺲ ﻧـﯿـٓﺴـﺖ✋

ﺍﻣـٰﺎ ﺩَﻣَِـﺶ ﮔـﺮٓﻡ ﺍﻭﻧـﯿٓـﮑـہ ﺑـﺎ ﻫـَﺮ ﮐـَﺲ ﻧـﯿـﺴـتـــــ👐

[ ] [ 14:3 ] [ yasaman ] [ ]

✘✘☜دوســـــتـِ عَــــزیـــز !!!!!

↫ اَز رَفــــتنش اَفسانه نساٰز با پُستات مَغزمونو گاییدی ✘✘

➚ دو كــلمه ➚

✌ کُون لَقـــــش✌ ☞✘

✘وسلااااام☜⇄

 

[ ] [ 14:2 ] [ yasaman ] [ ]

.. ⇠✖هے پــسر هے نگو نگایــیدم✖⇢ ⇙گایـیدن واسہ مَــرده⇘ نہ واسہ تو... ☜افتاد؟ ▼☜تو باید بگــی نــــزایـدم♀

⇚تـو اگــہ مــَرد بودی

⇜ابــروتو تَـــــتـٔــُو  نمیــکردی ٱســْكُل

[ ] [ 14:0 ] [ yasaman ] [ ]

ببیــــن پلشـــــت➣  اگــــر بخـــواے زیـــاد زر زر  کنـے

طــــورے میــرینـــم بـهـــت کــ 💩  فـــکـــــــر کنــے {قـــهــــــوه اے}

 رنــــــگــــ فابــــــریکتـــہ 🎨

 

دِ آخہ ﺑــہ ﺑَﻌــّـﻀـﯿﺎ ﻧﺮﯾـــــنے ❌

ﻓـِـﮏ ﻣﯿﮑﻨـــــﻦ... باسنت ﺟـــﻨﺒـہ ﺗﺰﺋﯿـنے ﺩﺍﺭﻩ🎊

 

مـــن شــآخ نــيستــمــ 👐

 شـــــــآخـ شِكَــنـَــمـــ👉

 شــآخِـــتـو بـا حَرفــام ميشـكَنمــ 💪

 

[ ] [ 13:59 ] [ yasaman ] [ ]